Sauplast Oy    
02-5500300
Laatu
Siikainen-Kokemäki
myynti(at)sauplast.fi
LAATU

Laatupolitiikkamme perustuu toimintavarmuuteen, ammattitaitoon ja palvelualttiuteen. Laatujärjestelmämme ohjaa laadun saavuttamista ja kehittämistä.

Noudatamme säädöksissä määriteltyä hyvää toimintatapaa (GMP) ja käytössämme on HACCP-menetelmiin perustuva omavalvontasuunnitelma. Tarvittaessa toimitamme todistuksen tuotteidemme soveltumisesta elintarvikekosketukseen.


YMPÄRISTÖ / KESTÄVÄ KEHITYS

Pyrimme luonnonvarojen tarkkaan hyödyntämiseen. Käytettävien raaka- ja lisäaineiden valinnassa, sekä tuotannon laite- ja olosuhdejärjestelyissä painotamme taloudellisuutta, turvallisuutta, energiatehokkuutta ja luonnon kuormituksen vähentämistä.

Noudatamme kirjalliseen muotoon laadittua ympäristöpolitiikkaa. Sauplast Oy on osaltaan edistämässä pakkausten hyötykäyttöä Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:n jäsenyydellään.

Osa käyttämistämme raaka-aineista on kompostoituvia biomateriaaleja.Valmistamamme biohajoavat tuotteet on tutkittu ja hyväksytty auktorisoidun laitoksen toimesta ja niillä on standardin EN 13432 mukainen sertifikaatti. Öljypohjaisiakin lopputuotteitamme voidaan pitää  ekologisina, kun otetaan huomioon niiden käyttötarkoitukset ja hyödyt sekä vaikea korvattavuus muulla tavoin. Käyttämämme PE-LD muovi sopii uudelleen käytettäväksi ja kierrätettäväksi sekä elinkaarensa lopulla vielä energiakäyttöön.


Sauplast Oy:n kasvun, kilpailukyvyn, sekä energia- ja resurssitehokkuuden edistämishanke on saanut EU:n osarahoittamaa kehittämisavustusta.